8 март 2023 · 18:30–19:30 · Уебинар на Лукрат - представяне на резултати от сравнителен анализ на хотелски сайтове в България

Наръчник за направа на печеливши хотелски сайтове

За проучването
Проведено е от Лукрат - компания с над 15 години изследователски опит, стотици проучвания и наблюдения на взаимодействието на потребители. Периодът на провеждане е септември - октомври 2022 г. Включени са 18 хотелски сайта в България, категории спа, ски и море.

Разгледани са основни случаи на употреба на сайтовете на хотелите. Обхватът е дефиниран чрез методът "Top Tasks" - двама експерти от Лукрат интервюират, анализират и обобщават кои топ 5 задачи потребителите искат да вършат в хотелски сайт. Здачите са трансформирани в сценарий, случки от живота и бизнеса, заради които хората посещават и резервират хотели. Следваща стъпка в изследването е сравнително, UX проучване, с 19 участника на сайтове на хотели в различни категории.

Резултатът, наръчник-доклад обобщава често срещани проблеми при взаимодействието със сайтове на хотели и предлага добри практики за отстраняването им.

Подробности за методологията, проучването и резултатите ще разкажем на 8 март.
Свободен достъп с Google Meet.
Извадка с обобщени проблеми
Проучването показва, че повечето хотелски сайтове не актуализират публикуваното съдържание - снимки, пакети, актуални сезонни оферти, а това възпрепятства намирането на информацията, която се търси в сайта.

Резервационните форми в много от разгледаните хотели не работят според очакванията на потребителите, а това ги затруднява. Те не могат да свършат работата, заради която са дошли на сайта.

Цените в сайтовете на хотелите са по-високи в сравнение с други платформи, които предлагат настаняване в същите хотелите (booking.com). Това понижава доверието на потребителите в хотелските сйтове.
Заявка на наръчник на половин цена
Продаваме пълният наръчник с резултати от проведеното проучване.
Предлагаме 50% отстъпка, ако поръчате предварително до 8 март. Изпращаме по имейл, след 8 март и регистрирано плащане.
Какво получавате?
Наръчник с резултати как се прави хотелски сайт, който задържа и удовлетворява потребителите. Документът включва:

  • Подробен анализ и обобщени проблеми в хотелските сайтове.
  • Подробнен анализ и обобщени добри практики и препоръки за отстраняване на проблемите.
  • Илюстрации с картинки от екрани и примери от разгледаните сайтове - за проблеми, и за добри практики.
  • Количествени данни, метрики - представени обобщено, таблично и графично в анализа с резултати.
Заявка
Предварително, с 50% отстъпка до 8 март.
300 600 лв. с ДДС.