Политика за поверителност и защита на личните данни
Политиката за поверителност и защита на личните данни се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета с дата 27 април 2016 г. Тя касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, както и отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679“).
I. Данни за администратора: Лукрат ООД
Лукрат ООД, с ЕИК 131318272 със седалище гр. София, ж.к. Христо Смирненски бл. 27 А е администратор на лични данни в сайтовете www.lucrat.net, www.uxacademy.bg, www.uxsofia.com, www.contentforweb.bg. Администраторът обработва законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин личните данни.

Длъжностно лица по защита на данните е Ангелина Иванчева, Лукрат, 0886455623, с електронен адрес: [email protected].
II. Въведение
1. Администраторът, Лукрат, е ангажиран с опазването на личните данни на посетителите в изброените сайтове: www.lucrat.net, www.uxacademy.bg, www.uxsofia.com, www.contentforweb.bg. В тази декларация обясняваме как ще приемем вашата лична информация.

2. Ще ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетите нашите уебсайтове. С използването на нашите уебсайтове и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.
III. Събиране на лична информация
1. Администраторът, Лукрат, може да събира, съхранява и използва следните видове лична информация:
1.1. Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на уебсайтовете на администратора (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, продължителност на посещението, посетените страници);
1.2. Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашите уебсайтове (включително имейл адрес);
1.3. Информация, която предоставяте при регистрации в нашите уебсайтове. (включително вашето име, адрес, телефон);
1.4. Информация, свързана с всички действия, които правите на нашите услуги, включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес;
1.5. Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията);
1.6. Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;
1.7. Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.
IV. Използване на личните Ви данни
1. Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

2. Ние може да използваме вашата лична информация за:
2.1. Администрираме нашите уебсайтове;
2.2. Персонализиране на нашите уебсайтове за вас;
2.3. За да може да използвате услугите на нашите
уебсайтове;
2.4. За да можем да ви предоставим услугите, достъпни през нашите уебсайтове;
2.5. Администраторът, Лукрат, няма да предоставим вашата
лична информация на трети лица, независимо за какви цели, без вашето изрично съгласие.
V. Разкриване на лична информация
1. Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, консултанти или други подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

2. С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.
VI. Интернационален обмен на данни
1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, с които работим, след изрично ваше информиране и съгласие, в съответствие с тази политика.
VII. Запазване на личната информация
1. Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са дадени и гарантира, че администратора, Лукрат се съобразява с правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на потребителите си.

2. Личната информация, която обработваме, не се съхранява за по- дълго, отколкото е необходимо за целите на администратора.
VIII. Защита на личната информация
1. Администраторът, Лукрат, прилага технически и организационни мерки, за да предотврати загубата, злоупотреба или изтриване на предоставена лична информация.

2. Администраторът, Лукрат, съхранява предоставената лична информация, на защитени с парола сървъри.

3. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
IX. Изменения
1. Администраторът, Лукрат си запазва правото да актуализира политиката си за поверителност периодично, като публикуваме нова актуална версия на нашите уебсайтове.

2. Можете да разглеждате политиката периодично, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени по нея.

3. Администраторът, Лукрат, може да Ви известява за промени в политиката по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашите интернет страници.
X. Вашите права
1. Може да поискате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас, по всяко време.

2. Заявка за лична информация можете да адресирате до отговорното длъжностно лице, Ангелина Иванчева: [email protected], 088 645 56 23.
XI. Други уеб сайтове – трети страни
1. Нашите уебсайтове може да съдържат хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

2. Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.
XII. Актуализиране на информацията
1. Моля да ни уведомите, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализира.
XIII. Cookies – Бисквитки
1. Нашите уебсайтове използват бисквитки.

2. Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

3. Cookies могат да бъдат „постоянни“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

4. Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитки.

5. Ние използваме и двата вида бисквитки на нашите уебсайтове.

6. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителят е свободен да ги блокира по всяко време.

7. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използването на много уеб сайтове.

8. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашите уебсайтове.

9. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;

10. Изтриване на бисквитките ще има отрицателно въздействие върху използването на много уеб сайтове.

11. За да анализираме ползваемоста на сайта, персонализация на рекламите в него и за да Ви предоставим възможност за връзка през социалните мрежи, сме интегрирали следния програмен код на външни доставчици на услуги в сайтовете си:
11.1. Google Analytics – за анализ на трафика и ползваемоста на сайта. Вие може да се възползвате от услуга за анонимизиране на своя IP адрес, като инсталирате следната приставка;
11.2. Google AdSence – услуга за контекстна реклама;
11.3. Facebook Pixel – услуга за персонализация на рекламите;
11.4. Facebook Messenger – услуга интегрираща Messenger Platform на нашите сайтове;
11.5. Facebook страница – услуга за персонализиране на реклами и популяризация на услуги и събития;
11.6. LinkedIn – страница за популяризиране на услуги и персонализиране на реклами;
11.7. Instagram – услуга за персонализиране на реклами, популяризация на услуги и събития;
11.8. Twetter – услуга за персонализиране на реклами, популяризация на услуги и събития.

12. Всяка от услугите по т. 11 може да използва свои собствени аналитични и рекламни бисквитки, информацията от които ние не свързваме директно с Вас и Вашите лични данни. Можете да ограничите или изтриете тези бисквитки, по начините описани в раздел 10.
XIV. Информация относно компетентния надзорен орган Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No 2.
Телефон за контакт: 02 915 35 18
E-mail: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg